You are leaving ODir now! We are not responsible for content found on MOZILLA

Internet voor mensen, niet voor winst — Mozilla

Go to MOZILLA

Wist u dit? Mozilla – de maker van Firefox – vecht voor het behoud van het internet als een wereldwijde publieke hulpbron die voor iedereen open en toegankelijk is.